Ticari Program

Ekran Görüntüleri: 

(fotoğraf)

Ekran Görüntüleri:  

(video)

 

Program Özellikleri :

 • Firmalar ve Müşterilerin takibi ve raporlanması
 • Stokların takibi, ürün ve depo envanter bazında raporlanması
 • Fatura, irsaliye, sipariş, makbuz evraklarının takibi ve raporlanması
 • Çek-Senet, Banka takibi ve raporlanması
 • Personel takibi, yönetimi ve raporlanması
 • Kasa, Gelir-Gider ve masraf yönetimi ve raporlanması
 • Peşin satış yönetimi
 • Farklı döviz birimleriyle çalışabilme
 • Barkod üretme ve basabilme
 • Otomatik yedekleme sistemi ve kolay geri yükleme
 • Kolay kurulum ve Online Lisans alma
 • Uzaktan yardım özelliği ile online destek alma
 • Ve diğer özellikler…